Framtid

Lökoms byalag 

Framtid


Framtiden för en liten by i Norrlands inland är svår att sia om.

Byalaget har konstaterat att Lökom har några viktiga fördelar att bygga på:

 • Inom pendelavstånd från Sollefteå (där arbete och service finns).
 • Nära till flygplats (med fyra turer till och från Stockholm per dag).
 • Nära till blivande Botniabanan (tåg mellan Umeå och Stockholm).
 • Vacker natur och miljö. Fint läge vid Ångermanälven och ut mot havet.
 • Stabil befolkning sedan 1970-talet. Hög andel unga/medelålders.
 • Många egenföretagare.
 • Bra och billigt boende. Gott om plats. Många hästgårdar.
 • Välutvecklat jordbruk och skogsbruk.
 • Gammal byggnadskultur (ståtliga mangårdsbyggnader från 1800-talet).
 • Tillgång till jakt och fiske.
 • Fungerande byalag med en bra bygdegård som mötesplats.
 • Bredband ( Genom Sollefteå stadsnät finns nu tillgång till bredband för sträckan Tjäll-Macked som blev klart våren 2019)


I samband med "Lökomsstudien", som byalaget gjorde 2003, identifierades ett 30-tal projektidéer som skulle kunna genomföras med eller utan stöd utifrån.


Flera projekt är nu under genomförande såsom:

Kanotsafari på Ångermanälven (se vidare under rubriken Kanotsafari)

Årlig skidtävling

Fler aktiviteter och sammankomster i bygdegården

Simsjöbadet

Tillsammans med nuvarande och förhoppningsvis fler inflyttade bybor hoppas vi unna genomföra många intressanta projekt och aktiviteter för bybornas trivsel och byns framtida utveckling.

Kontakt: info@lokom.se             Copyright 2013 Lökoms byalag