Framtid

Framtid


Framtiden för en liten by i Norrlands inland är svår att sia om.

Byalaget har konstaterat att Lökom har några viktiga fördelar att bygga på:

 • Inom pendelavstånd från Sollefteå (där arbete och service finns).
 • Nära till flygplats (med fyra turer till och från Stockholm per dag).
 • Nära till Botniabanan (tåg mellan Umeå och Stockholm).
 • Vacker natur och miljö. Fint läge vid Ångermanälven och ut mot havet.
 • Stabil befolkning sedan 1970-talet. Hög andel unga/medelålders.
 • Många egenföretagare.
 • Bra och billigt boende. Gott om plats. Många hästgårdar.
 • Välutvecklat jordbruk och skogsbruk.
 • Gammal byggnadskultur (ståtliga mangårdsbyggnader från 1800-talet).
 • Tillgång till jakt och fiske.
 • Fungerande byalag med en bra bygdegård som mötesplats.
 • Bredband ( Genom Sollefteå stadsnät finns nu tillgång till bredband för sträckan Tjäll-Macked som blev klart våren 2019)


I samband med "Lökomsstudien", som byalaget gjorde 2003, identifierades ett 30-tal projektidéer som skulle kunna genomföras med eller utan stöd utifrån.


Förslag på verksamheter som byalaget försöker jobba med:

Hantverksmässor, loppis, Lökomslunken, Lökomsjoggen, midsommarfirande
Årlig skidtävling

Fler aktiviteter och sammankomster i bygdegården, dans, quiz, m.m

Simsjöbadet samt bastustugan vid älven

Tillsammans med nuvarande och förhoppningsvis fler inflyttade bybor hoppas vi kunna genomföra många intressanta projekt och aktiviteter för bybornas trivsel och byns framtida utveckling, kom gärna med förslag.