Samfällighetsförening

Lökoms byalag 

Samfällighetsförening


MÄLLBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Denna förening sköter drift, underhåll och administration av Lökoms vattenförsörjnings-system och har 40 medlemmar (80 % av hushållen i byn). Vattnet tas från en källa uppe i skogen. Årsavgiften från 2019 är 2000 kr.Föreningen har följande styrelse 2019


Ordförande:            Mattias Rösberg         

Sekreterare:            Bo Nordin       

Kassör:                  Cathrine Grönlund                 

Ledamot:                Mikael Westerlund       

Suppleant:              Daniel Sahlén

Suppleant:              Irma Lindholm         

Revisor:                 Gudrun Sahlèn

Revisorsuppleant:    Reené Jakobsson


Samordnare för arbetsgruppen är:

Åke Björner tel: 0620-321 31


Praktisk arbetsgrupp:

Daniel Salén, Martin Jakobsson, Mattias Rösberg,

Christer Lindholm, Mikael Westerlund


Larmansvarig:          Daniel Sahlén

Vattenprovansvarig: Irma Lindholm             

 

Till valberedning utsågs styrelsen tillsvidare


Årsmötesprotokoll kommer att skickas ut till medlemmarna efter justering


Årsmötesprotokoll 9/5-2019

Kontakt: info@lokom.se             Copyright 2013 Lökoms byalag