Samfällighetsförening

Samfällighetsförening


MÄLLBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Denna förening sköter drift, underhåll och administration av Lökoms vattenförsörjningssystem och har ungefär 40 medlemmar

(80 % av hushållen i byn).

Vattnet tas från en källa uppe i skogen.

Årsavgiften 2023 är 2000 kr.

Ordförande under 2023 är Nils Sahlén