Samfällighetsförening

Samfällighetsförening


MÄLLBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Denna förening sköter drift, underhåll och administration av Lökoms vattenförsörjnings-system och har 40 medlemmar (80 % av hushållen i byn). Vattnet tas från en källa uppe i skogen. Årsavgiften från 2019 är 2000 kr.
Föreningen har följande styrelse 2020


Ordförande:            Bo Nordin         

Sekreterare:            Mattias  Rösberg    

Kassör:                  Gudrun Sahlén                          

Ledamot                 Daniel Sahlén

Suppleant:              Mikael Westerlund         

Revisor:                 Renée Jakobsson

Revisorsuppleant:    Cathrine Grönlund och Annika Åhlin


Samordnare för arbetsgruppen är:

Åke Björner tel: 0620-321 31


Praktisk arbetsgrupp:

Daniel Salén, Mattias Rösberg,

Christer Lindholm, Mikael Westerlund


Larmansvarig:          Daniel Sahlén

Vattenprovansvarig: Lotta Lundin            

 

Till valberedning utsågs styrelsen tillsvidare


Årsmötesprotokoll kommer att skickas ut till medlemmarna efter justering


Årsmötesprotokoll 5/11-2020


Årsmötesprotokoll 9/5-2019