Storbyn Lökom

Storbyn Lökom


Storbyn Lökom ligger i ångermanlandälvens vackra dalgång 16 km nedströms Sollefteå. Byn är belägen vid den gamla södra ådalsvägen (numera väg 786), som gick mellan Härnösand och Sollefteå. Lökom betyder "Platsen där det är blött" och hänför sig till en plats vid genomfartsvägen som förr översvämmades under våren och gav hästfararna problem att ta sig fram. 


 

Älven rinner i ett sakta mak förbi Lökom på sin fria väg mot mynningen i havet, som ligger vid Nyland 20 km längre ner.


Byn omfattar sex småbyar, Korvsta, Kläpp, Mällby, Stocked, Lökom och Sigtom, som hållits samman av sockentillhörigheten (Överlännäs), gemensam skola, järnvägsstation, affärer och en bygdegård. Numera är det byalaget och bygdegården som håller samman storbyn Lökom.


Byns areal är c:a 5 000 ha varav 90 % är skog. Befolkningen, 120 personer fördelade på 50 hushåll, bor på sluttningen mot älven. De flesta pendlar idag till arbeten och skola i Sollefteå, som är kommuncentrum.