Byalaget

Byalaget


Lökom har ett byalag vars syfte är att tillvarata bybornas intressen och aktivt främja trivsel, hälsa, samarbete och byns utveckling.

Byalaget driver Bygdegården, Simsjöbadet samt ett flertal aktiviteter under året.


Vid en konstituerande stämma i bygdegården i Lökom 23 maj 2019 bildades en ideell bygdegårdsförening med ändamål att överta den gamla bygdegårdsföreningens verksamhet. Beslut togs då att föreningen ska heta Lökoms Byalag. Därmed upphör den gamla föreningen "Lökoms Byggnadsförening UPA" 


Historik över Lökomsbyggnadsförening UPA


BLI MEDLEM


Årsavgiften är för närvarande 150 kr för enskild och 300 kr för familj.

Bankgiro: 5148-2123 eller swisha till 123 178 99 65, märk medlemsavgift.


Genom att vara medlem stöder du arbetet för en livaktig by samt har möjlighet att hyra bygdegården till ett medlemspris.Lökoms byalag har följande styrelse:


Ordförande                  Sofi Näslund

Sekreterare                  Lotta Lundin     

Kassör                         Cathrine Grönlund

Ledamot                      Elisabeth Jakobsson

Ledamot                      Joakim Johansson

Suppleant                    Tomas Lindberg
Suppleant                    Denise Nymoen Mähler 
Suppleant                    Lone Holm

Suppleant                    Gudrun Sahlén     


Valberedning:               Sköts för tillfället av styrelsen


Historik över Lökomsbyggnadsförening UPA