Byggnadsföreningen

Lökoms byalag 

Byggnadsföreningen


LÖKOMS BYGGNADSFÖRENING UPA

Byggnadsföreningen bildades 1944 då Lökoms bygdegård byggdes. Föreningen upphörde den 23 maj 2019 då Lökoms Byalag bildades och tog över den verksamhet som Lökoms byggnadsförening drivit genom åren.


Föreningen genomförde 2002-2003 en utvecklingsstudie "Lökomsstudien"

(historik - nutid - framtid). Föreningen är medlem i Sollefteå kommuns Byalagsråd, som omfattar ett 30-tal byalag. Antalet medlemmar är c:a 35 (familjer och enskilda).


Mer historik om denna förening som nu har upphört kommer senare.Kontakt: info@lokom.se             Copyright 2013 Lökoms byalag