Byggnadsföreningen

Lökoms byalag 

Byggnadsföreningen


LÖKOMS BYGGNADSFÖRENING UPA

Byggnadsföreningen bildades 1944 då Lökoms bygdegård byggdes. Föreningen sköter fortfarande bygdegården och driver idag även byalaget, Simsjöbadet, projektet "Kanotsafari på Ångermanälven" samt ett flertal aktiviteter under året.


Föreningen genomförde 2002-2003 en utvecklingsstudie "Lökomsstudien"

(historik - nutid - framtid). Föreningen är medlem i Sollefteå kommuns Byalagsråd, som omfattar ett 30-tal byalag. Antalet medlemmar är c:a 35 (familjer och enskilda).BLI MEDLEM


Årsavgiften är för närvarande 100 kr för enskild och 250 kr för familj.


Genom att vara medlem stöder du arbetet för en livaktig by samt har möjlighet att låna bygdegården.


BankGiro 5148-2123Föreningen har följande styrelse år 2018


Ordförande                  Sofi Näslund

Vice ordförande            Elisabeth Jakobsson

Sekreterare                  Lotta Lundin     

Kassör                        Cathrine Grönlund

Ledamot                      Anna-Carin Nilsson

Suppleant                    Mattias Rösberg         

Suppleant                    Daniel Sahlén 

Suppleant                    Martin Jakobsson

Revisor                       Reené Jakobsson


Valberedning:               Sköts för tillfället av styrelsenKontakt: info@lokom.se             Copyright 2013 Lökoms byalag