Byggnadsföreningen

Byggnadsföreningen


LÖKOMS BYGGNADSFÖRENING UPA

Byggnadsföreningen bildades 1944 då Lökoms bygdegård byggdes. Föreningen upphörde den 23 maj 2019 då Lökoms Byalag bildades och tog över den verksamhet som Lökoms byggnadsförening drivit genom åren.


Föreningen är medlem i Sollefteå kommuns Byalagsråd, som omfattar ett 30-tal byalag. Antalet medlemmar är c:a 35 (familjer och enskilda).Lökoms historia bevarad i EU-projekt

Föreningen genomförde 2002-2003 en utvecklingsstudie "Lökomsstudien"

(historik - nutid - framtid).


Lökoms historia bevarad i EU-projekt

Att gräva i sin bys rötter kan ge många aha-upplevelser.

I Lökom har byalaget sökt i sin historia, tittat på nutiden och spånat om framtiden.

Resultatet blev en 60-sidig skrift med bilder och all information och historia som går att finna. Projektet är finansierat av EU-medel via Europeiska socialfonden. Byalaget hoppas på ytterligare EU-medel när man vill vidareutveckla idéerna.

- Det som har varit svårast är att få visioner om framtiden. De historiska tillbakablickarna har varit lätta, säger projektledaren Rolf Gilliusson, som har mångårig erfarenhet av studier i framtidsfrågor under sin tid som konsult i flera utvecklingsländer. Som pensionär bosatte han sig i fritidshuset i Lökom och har engagerat sig i bygden.

Lökom ligger cirka två mil öster om Sollefteå, vid Ångermanälvens södra strand och ingår i Högta kustenområdet. På andra sidan älven ligger den mer kända sidan av socknarna med kyrkorna i Överlännäs, Boteå och Sånga.

Och i en beskrivning av Överlännäs socken från 1780 skrev Abraham H¸lphers om Lökom att "några märkvärdigheter finnas icke".

Inte desto mindre har Lökom blivit något av en förort till Sollefteå med många småföretag, en stabil befolkning - och en större procent barn och ungdomar än både Sollefteå kommun och riket. 25 procent av invånarna är under 19 år, 22 procent är över 60 år. Totalt bor 117 personer i byn.

Byn har varken skola, affär eller postkontor längre - och tågen slutade stanna i Lökom 1967. Men bygdegården är en viktig punkt i bylivet och järnvägen finns kvar - och borde kunna utnyttjas tycker Rolf Gilliusson.

- Varför inte ordna en enkel rälsbuss som går mellan Långsele och Norrnyland och flygplatsen och plockar upp folk efter banan, när Botniabanan är byggd, säger han.

En hållplats för tåg är en del av visionerna - men i första hand vill Lökomsborna ha en en bättre väg. Den väg som finns i dag - och som tidigare var huvudvägen mellan Härnösand och Sollefteå, har lappats och lagats och är enligt byborna en av de mest guppiga vägarna i länet.

När det gäller framtiden handlar det även om att öka turismen.

Lökomsstudien är litet av en uppslagsbok för fler än lökomsborna


Lökomsstudien som pdf-fil