Bygdegården

Bygdegården


Bygdegården i Lökom är byns naturliga träffpunkt.  Här anordnas möten, fester, studiecirklar, sportaktiviteter, bastubad mm. Bygdegården byggdes 1944 och renoverades och byggdes till under 1970- och 1980-talen. Den är nu i gott skick.

 

I augusti 2006 installerades vattenburen värme och ett jordvärmepumpssystem med stöd av bidrag från Boverket och Bygdeavgiftsmedel. Vi räknar med att värmekostnaderna kommer att minska med två tredjedelar samtidigt som vi underlättar för miljön.

Bygdegården är utrustad med WIFI via statsnätet, lösenord finns i lokalen. 


Bokning av bygdegården sker via webbokning