Kanotuthyrning

Lökoms byalag 

Kanotuthyrning

Lökoms läge vid Ångermanälven har alltid varit betydelsefullt. Älven har genom tiderna givit lökomsborna laxfiske, transportled till havet och omvärlden, arbetstillfällen i tex. flottning och skönhetsupplevelser. Älven börjar bortom Marsfjällen på gränsen till Norge och flyter 45 mil i sydostlig riktning till mynningen i en havsfjord vid Nyland. Älven med bifloder är helt utbyggd med 42 kraftverk. Men nedströms Sollefteå, där nedersta kraftverket ligger, finns en fyra mil vacker naturlig älvsträcka med vackra omgivande berg, nipor och älvterrasser. Här vandrar lax, öring och sik upp till dammen i Sollefteå. Här finns bäver och ett rikt fågelliv. Flera lokala lag fiskar lax med not eller flytnät under sommaren. Älvsträckan har klassats av riksintresse för naturvården och friluftslivet. Lökom ligger mitt på denna sträcka.


Vi hyr ut 4 st kanadensare (Incas aluminium) för paddling på Ångermanälven nedströms Sollefteå så länge vädret tillåter. De flesta paddlar från Sollefteå till Lökom, en vacker sträcka på 17 km, som tar tar 4-5 timmar i svag medström. En del paddlar vidare till älvens mynning vid Sandslån/Nyland, som ligger ytterligare 20 km nedströms Lökom. Men man kan också ta några dagar på sig och paddla vidare i havsviken och passera under gamla Sandöbron och nya Höga Kustenbron och svänga in i vackra Norafjärden. Det finns även andra vackra vattendrag att utfortska för den som önskar.


Hyran är 200 kr per kanot och dygn inklusive flytvästar. Kanoterna hämtas och lämnas i Lökom av den som önskar hyra kanoterna. För transport finns en släpvagn med kanotställ. Bil med dragkrok är nödvändigt. Om möjlighet finns kan vi som uthyrare även tillhandahålla transportservice till rimlig kostnad. Fråga vid bokning.


Bokning


Kanoterna måste bokas i förväg. Avbokning kan göras så sent som kl. 10.00 samma dag som turen skall göras. Detta för att kanotfärden är så väderberoende. Kunderna kan då avvakta och boka en dag när det är garanterat fint väder.


För ytterligare information och bokning kontakta :

Byalagets kanotansvarige Sofi Näslund nås lättast via telefon.

Tel:       070-6946656

Mejl:     sofi.naslund@gmail.com


Kontakt: info@lokom.se             Copyright 2013 Lökoms byalag