Bygdegården

Lökoms byalag 

Bygdegården


Bygdegården i Lökom är byns naturliga träffpunkt.  Här anordnas möten, fester, studiecirklar, sportaktiviteter, bastubad mm. Bygdegården byggdes 1944 och renoverades och byggdes till under 1970- och 1980-talen. Den är nu i gott skick.

 

I augusti 2006 installerades vattenburen värme och ett jordvärmepumpssystem med stöd av bidrag från Boverket och Bygdeavgiftsmedel. Vi räknar med att värmekostnaderna kommer att minska med två tredjedelar samtidigt som vi underlättar för miljön.

Bygdegården är utrustad med WIFI via statsnätet, lösenord finns i lokalen. 


BOKNING

För närmare information och bokning kontakta

Christina och Åke Björner tel. 0620-321 31 eller via webbokning

 

De lämnar också ut nycklar. Betalande medlemmar i föreningen (årsavgift 100 kr för enskild och 250 kr för familj) får hyra bygdegården för halva priset. Utomstående får betala 100/timme eller från kl 12-12 för 500kr.

Alla skall städa efter sig.

Vid utebliven städning debiteras 1000 kr. 

Kontakt: info@lokom.se             Copyright 2013 Lökoms byalag