Byalaget

Lökoms byalag 

Byalaget


Lökom har ett byalag vars syfte är att tillvarata bybornas intressen och aktivt främja trivsel, hälsa, samarbete och byns utveckling.


Byalaget representeras formellt av Lökoms Byggnadsförening UPA, som samarbetar med byns förening, Mällby Samfällighetsförening (vattenförening).


Kontakt: info@lokom.se             Copyright 2013 Lökoms byalag