Byalaget

Byalaget


Lökom har ett byalag vars syfte är att tillvarata bybornas intressen och aktivt främja trivsel, hälsa, samarbete och byns utveckling.

Byalaget driver Bygdegården, Simsjöbadet samt ett flertal aktiviteter under året.


Vid en konstituerande stämma i bygdegården i Lökom 23 maj 2019 bildades en ideell bygdegårdsförening med ändamål att överta den gamla bygdegårdsföreningens verksamhet. Beslut togs då att föreningen ska heta Lökoms Byalag. Därmed upphör den gamla föreningen "Lökoms Byggnadsförening UPA" 


Historik över Lökomsbyggnadsförening UPA


BLI MEDLEM


Årsavgiften är för närvarande 150 kr för enskild och 300 kr för familj.


Genom att vara medlem stöder du arbetet för en livaktig by samt har möjlighet att låna bygdegården.


BankGiro 5148-2123Lökoms byalag har följande styrelse år 2021


Ordförande                  Reneé Jakobsson
Vice ordförande            Lone Holm

Sekreterare                  Lotta Lundin     

Kassör                        Cathrine Grönlund

Ledamot                      Elisabeth Jakobsson

Suppleant                    Carina Olofsson
Suppleant                    Denise Nymoen Mähler 
Suppleant                    Sofi Näslund

Revisor                       Gudrun Sahlén     


Valberedning:               Sköts för tillfället av styrelsen


Historik över Lökomsbyggnadsförening UPA