Bygdegården

Lökoms byalag

Bygdegården

 

Bygdegården i Lökom är byns naturliga träffpunkt. Här anordnas möten, fester, studiecirklar, sportaktiviteter, bastubad mm. Föreningens medlemmar får disponera bygdegården gratis. Utomstående får betala en modest hyra. Bygdegården byggdes 1944 och renoverades och byggdes till under 1970- och 1980-talen. Den är nu i gott skick.

I augusti 2006 installerades vattenburen värme och ett jordvärmepumpssystem med stöd av bidrag från Boverket och Bygdeavgiftsmedel. Vi räknar med att värmekostnaderna kommer att minska med två tredjedelar samtidigt som vi underlättar för miljön.

 

BOKNING

För närmare information och bokning kontakta

Christina och Åke Björner tel. 0620-321 31

De lämnar också ut nycklar. Betalande medlemmar i föreningen (årsavgift 100 kr för enskild och 250 kr för familj) får använda bygdegården gratis. Utomstående får betala 100-400 kr per gång beroende på omfattningen. Alla skall städa efter sig.

Kontakt: info@lokom.se Copyright 2013 Lökoms byalag