Samfällighetsförening

Lökoms byalag

Samfällighetsförening

 

MÄLLBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Denna förening sköter drift, underhåll och administration av Lökoms vattenförsörjnings-system och har 42 medlemmar (80 % av hushållen i byn). Vattnet tas från en källa uppe i skogen. Årsavgiften är f.n. 1500 kr.

 

 

Föreningen har följande styrelse 2017

 

Ordförande: Reeǹe Jakobsson

Sekreterare: Bo Nordin

Kassör: Cathrine Grönlund

Ledamot: Åke Björner

Ledamot: Daniel Salèn

Revisor: Gudrun Sahlèn

 

Samordnare för arbetsgruppen är:

Åke Björner tel: 0620-321 31

Till valberedning utsågs styrelsen tillsvidare

Kontakt: info@lokom.se Copyright 2013 Lökoms byalag