Samfällighetsförening

Lökoms byalag

Samfällighetsförening

 

MÄLLBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Denna förening sköter drift, underhåll och administration av Lökoms vattenförsörjnings-system och har 40 medlemmar (80 % av hushållen i byn). Vattnet tas från en källa uppe i skogen. Årsavgiften från 2019 är 2000 kr.

 

 

Föreningen har följande styrelse 2018

 

Ordförande: Mattias Rösberg

Sekreterare: Bo Nordin

Kassör: Cathrine Grönlund

Ledamot: Åke Björner

Ledamot: Mikael Westerlund

Suppleant: Daniel Salén

Suppleant: Irma Lindholm

Revisor: Gudrun Sahlèn

Revisorsuppleant: Reené Jakobsson

 

Samordnare för arbetsgruppen är:

Åke Björner tel: 0620-321 31

 

Praktisk arbetsgrupp:

Daniel Salén, Martin Jakobsson, Mattias Rösberg,

Christer Lindholm, Mikael Westerlund

 

Larmansvarig: Daniel Salén

Vattenprovansvarig: Irma Lindholm

Till valberedning utsågs styrelsen tillsvidare

 

Årsmötesprotokoll kommer att skickas ut till medlemmarna efter justering

Kontakt: info@lokom.se Copyright 2013 Lökoms byalag