Byggnadsföreningen

Lökoms byalag

Byggnadsföreningen

 

LÖKOMS BYGGNADSFÖRENING UPA

Byggnadsföreningen bildades 1944 då Lökoms bygdegård byggdes. Föreningen sköter fortfarande bygdegården och driver idag även byalaget, Simsjöbadet, projektet "Kanotsafari på Ångermanälven" samt ett flertal aktiviteter under året.

 

Föreningen genomförde 2002-2003 en utvecklingsstudie "Lökomsstudien"

(historik - nutid - framtid). Föreningen är medlem i Sollefteå kommuns Byalagsråd, som omfattar ett 30-tal byalag. Antalet medlemmar är c:a 35 (familjer och enskilda).

 

 

BLI MEDLEM

 

Årsavgiften är för närvarande 100 kr för enskild och 200 kr för familj. (250 kr från 2019)

 

Genom att vara medlem stöder du arbetet för en livaktig by samt har möjlighet att låna bygdegården.

 

BankGiro 5148-2123

 

 

Föreningen har följande styrelse år 2018

 

Ordförande Sofi Näslund

Vice ordförande Elisabeth Jakobsson

Sekreterare Lotta Lundin

Kassör Cathrine Grönlund

Ledamot Anna-Carin Nilsson

Suppleant Mattias Rösberg

Suppleant Daniel Sahlén

Suppleant Martin Jakobsson

Revisor Reené Jakobsson

 

Valberedning: Sköts för tillfället av styrelsen

 

 

Kontakt: info@lokom.se Copyright 2013 Lökoms byalag